Bakteriální znečištění pitné vody Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky klostridia, představuje vážnou hrozbu pro lidský organismus. Mohou být příčinou střevních potíží a důsledkem vzniku některých onemocnění, jako např. tyfus, salmonelóza, žloutenka apod. Zdravotní nezávadnost pitné vody zajistíme chlorací vody nebo pomocí UV záření. Dezinfekci vody lze provádět buď ručně - pravidelným dávkováním prostředku přímo do zdroje ( roztok SAVA, chloramin, SAGEN ) nebo automaticky, dávkovacím čerpadlem, na přívodu vody do objektu.

Modernějším a na údržbu nenáročnějším způsobem dezinfekce je pomocí UV lampy. Jedná se o plnoprůtočné zařízení s UV zářičem, ve kterém dojde k zahubení přítomných bakterií ve vodě.