Reverzní osmóza ( RO ) je jeden z nejkomplexnějších způsobů úpravy vody, a to jak pro technologické, tak pro pitné účely. Filtrací RO s běžnou účinností se z vody odstraní 97% rozpuštěných solí. Čistá voda (permeat) a odpadní voda (koncentrát) jsou produkovány zhruba v poměru 1 : 1. Takto přefiltrovaná voda pro technologické účely se zpravidla doupravuje na vyšší stupeň čistoty pomocí mixbedového filtru.

Upravená voda RO, určená pro pitné účely, se naopak zpětně obohacuje o spektrum minerálů, zejména vápenatých a hořečnatých solí. RO je vhodné použít tam, kde překračují obsahy některých látek povolené limity a tyto nelze odstranit jiným přijatelným způsobem, jako např. dusičnany, chloridy, sírany a další. 

Ilustrační foto verze pro domácnost

Verze vyšších výkonů, zpravidla pro průmysl