Dávkováním chemikálií do vody měníme její vlastnosti a kvalitu. Toto se provádí pomocí tlakového dávkovacího čerpadla. Dávkovací čerpadlo může být řízeno časově nebo objemově.
Činnost časově řízeného dávkovacího čerpadla je řízena elektrospínačem závislým na času, např. spínací hodiny, tlakový spínač domácí vodárny a pod.  Objemově řízené dávkování se používá tehdy, je-li nutné docílit obzvláště přesného dávkování. Činnost čerpadla řídí impulzní průtokoměr.

Časově řízené Digitální, objemově řízené


Impulzní vodoměry v závitovém i přírubovém provedení